Termeni și condiții

Data ultimei actualizări: 27-10-2021
 1. Introducere

Acești termeni și condiții (împreună cu informațiile și politicile conținute în paginile de pe site-ul web și orice alte documente menționate în acești termeni și condiții) („Termeni și condiții”) stabilesc termenii legali care se aplică pentru dvs. utilizarea website-ului nostru https://creditsky.com/ro  („Site”), multe dintre subdomeniile sale și orice alte site-uri web operate de noi sau în numele nostru și orice aplicație de dispozitiv mobil sau aplicație desktop dezvoltată de noi sau în numele nostru (împreună, „website-urile” și „Website-ul” fiind o referință la oricare dintre ele) și la celelalte servicii pe care le oferim („Servicii”).  

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții și asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a utiliza Serviciile. Vă rugăm să rețineți că, utilizând Serviciile, sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni și condiții. Dacă nu acceptați acești Termeni și condiții, nu veți putea utiliza serviciile și ar trebui să părăsiți website-ul imediat. Dacă continuați să utilizați site-ul Web sau dacă comandați serviciile noastre, vom considera acest lucru o acceptare a acestor Termeni și condiții.  

Pentru a utiliza serviciile, trebuie să aveți vârsta de peste 18 ani.  

Produsele si serviciile descrise in acest site, continutul si designul, marcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusiva a CREDIT SKY, ele neputand fi reproduse sau folosite de catre un alt tert, fiind interzisa reproducerea si utilizarea continutului in alte scopuri decat cel personal, sub sanctiunea legislatiei aplicabile.

CREDIT SKY  poate modifica conţinutul si/sau structura site-ului si Aplicatiei in orice moment si fara nicio informare prealabila.

CREDIT SKY  nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele informatii eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, de catre terte parti si nu raspunde pentru eventualele daune directe/indirecte suportate/pretinse de terti ca urmare a utilizarii informatiilor cuprinse in prezentul site. 

Termen și reziliere: Prezentul Acord va rămâne în vigoare și isi va produce efecte în timp atata vreme cat un Client folosește Aplicația. Clientii înregistrați își pot închide conturile deschisprin intermediul Aplicatiei întrerupând utilizarea acestuia. Putem anula sau suspenda contul Clientului în orice moment, fără notificare, dacă consideram că prezentele prevederi au fost incalcate, iar Acordul va înceta imediat ce contul Clientului este inchis si/sau anulat.

Activitatea de pe pagina web https://creditsky.com/ro se desfasoara in conformitate cu Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic.

 

 1. Definitii

In cuprinsul prezentului document precum si in utilizarea site-ului nostru si a Aplicatiei, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, înțelesurile specificate mai jos:

CREDIT SKY - reprezinta persoana juridica romana CREDIT SKY  IFN S.A. cu sediul social situat in Bucuresti, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3060/2018, CUI 38963865.

Acord – inseamna termenii si condiții de utilizare a site-ului www.invoicecash.com si a Aplicatiei CS.

Aplicatia CS - inseamna programul/ele dezvoltat/e de catre CREDIT SKY, prin care se realizeaza, organizeaza si promoveaza servicii de intermediere financiara de genul factoring online, credit scoring si consultanta pentru îmbunătățirea credit scoring-ului. 

Aderent – poate fi orice societate furnizoare de produse sau servicii care urmareste sa-si incaseze o parte din pretul facturilor inainte de termenul de scandenta.

Client – poate fi orice entitate juridica care doreste achizitionarea de servicii de intermediere financiara de gen factoring online si credit scoring, utilizand Aplicatia , indiferent ca este utilizator actual sau viitor/potential utilizator al Aplicatiei.

Cont – sectiunea din site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Clientului transmiterea informatiilor despre acesta precum si solicitarile sale. Clientul este responsabil si se va asigura ca toate informatiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Continut – reprezinta toate informatiile fizice sau de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv corespondenta e-mail trimisa.

Reglementarile Aplicabile - inseamna Constituţia României, legile, ordonantele de guvern şi ordonantele de urgenţă ale guvernului, hotararile guvernului, ordine, norme, directive, instrucţiuni emise de autoritatile competente in materie, sau de orice altă institutie guvernamentală sau autoritate publică şi orice alte instrumente cu valoare de act normativ, care pot fi decretate sau în vigoare la diferite momente de timp, atat nationale cat si comunitare in vigoare si aplicabile pe teritoriul Romaniei.

 

 1. Limitarea raspunderii 

CREDIT SKY depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, CS nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o forma pentru nici o inadvertenta, descriere eronata sau neactualizarea informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii detaliate despre produsele si serviciile noastre, asupra conditiilor contractuale, puteti contacta orice functionar sunand la +40374491604 (Call Center).

 

 1. Utilizarea site-ul si a Aplicatiei

Clientul se obliga sa acceseze si sa utilizeze site-ul si Aplicatia in scopuri si prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuziva. CREDIT SKY isi rezerva dreptul ca accesul la produsele si serviciile descrise in prezentul site sa poata face obiectul unor restrictii fata de anumite entitati/persoane sau in anumite zone/tari.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al IC.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site din partea oricarei persoane, cu exceptia detinatorului sau legal – CREDIT SKY, da dreptul unilateral si neechivoc ca CS sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor si/sau autoritatilor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.

 

 1. Continutul Aplicatiei

Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general despre CREDIT SKY, servicii de intermediere financiara, cat si alte informații considerate de CREDIT SKY ca fiind de interes pentru Clientii sai.

CREDIT SKY este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra site-ului, respectiv asupra designului, imaginii dinamice, textului si continutului acestuia.

Clientul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale IC prevăzute de legislația in vigoare.

 

 1. Funcționarea Aplicației

Pentru a obține acces la serviciile noastre este necesara crearea unui cont de Client si completarea si semnarea tuturor actelor mentionate in Aplicatie.

 

 1. Securitatea

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor Clientilor. CREDIT SKY va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati.

În momentul completării tuturor datelor pe site-ul nostru, inclusiv cele cu caracter personal, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Pentru informatii suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acceseaza pagina Nota de informare GDPR

 

 1. Cookies

Site-ul nostru  folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al Clientului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul utilizatorilor, acesta permințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site. Pentru informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, acceseaza pagina Politica de utilizare cookies

 

 1. Reclamatii. Date de Contact. 

Aveți o problemă și nu știți cum să o rezolvați? vă rugăm să ne contactați.

Sediul: Bucuresti, sector 2, J.L. Calderon nr. 70, parter,  

E-mail: hey@creditsky.com

Nr. de telefon de contact: +40374491604.

Adresă de corespondență: România, Bucuresti, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter.

Deopotriva, dacă este vorba de un caz reglementat de legislatia privind protecția consumatorilor, puteti accesa platformă SOL (solutionarea online a litigiilor) care permite consumatorilor și comercianților să soluționeze litigiile legate de achizițiile online, cu ajutorul unui organism competent și imparțial. Link: https://ec.europa.eu/consumers /odr/main/.

 

 1. Legea aplicabila

Relatiile contractuale dintre parti vor fi guvernate de legea romana. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente de la sediul CREDIT SKY .

 

 1. Copyright

CREDIT SKY detine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum si a oricaror materiale de prezentare tiparite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislatia drepturilor de autor in vigoare. Nu se accepta copierea, reproducerea in orice modalitate, multiplicarea, alterarea, interventia asupra formei si continutului site-urilor web invoicecash, inclusiv asupra graficii, formatelor, modalitatilor de prezentare si structurare a informatiilor, materialelor generate prin intermediul site-ului, sub sanctiunile prevazute de lege.

 

 1. Clauze finale

Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii IC pot duce la suspendarea accesului Dumneavoastra la serviciile oferite de CREDIT SKY prin intermediul acestui site.

Fiecare secțiune și paragrafe din acești Termeni și Condiții funcționează separat. Dacă orice instanță sau autoritate relevantă decide că oricare dintre acestea este ilegală sau neaplicabilă, secțiunile și alineatele rămase vor rămâne în vigoare și efect.  

Dacă încălcați acești Termeni și condiții și nu acționăm în vreun fel sau dacă amânăm să luăm măsuri, asta nu înseamnă că am renunțat la drepturile noastre și vom avea în continuare dreptul de a ne folosi drepturile și căile de atac. Dacă renunțăm la o încălcare de către dvs., o vom face doar în scris (semnată de unul dintre directorii noștri), iar asta nu va însemna că vom renunța automat la orice încălcare ulterioară de către dvs. 

Acesti Termeni și condiții constituie întregul acord dintre dvs. și noi, și  înlocuiește orice acorduri anterioare dintre dvs. și noi.  

Nu vom fi răspunzători sau responsabili de neîndeplinirea sau întârzierea executării obligațiilor noastre față de dvs., dacă acest eșec sau întârziere este cauzat de un eveniment în afara controlului nostru- forta majora sau cazul fortuit.  Un eveniment in afara controlului nostru, înseamnă orice act sau eveniment dincolo de controlul nostru, precum: evenimente neprevăzute, războaie, atacuri teroriste, embargouri, revolte, greve, închideri, litigii comerciale, incendii, inundații, epidemii, cutremure sau alte catastrofe naturale, distrugere, vremea defavorabilă, întreruperea transportului, acțiune a guvernului sau cedarea rețelelor de telecomunicații sau de transport publice sau private. Dacă un astfel de eveniment are loc și afectează îndeplinirea obligațiilor noastre față de dvs.: (i) vă vom contacta cât mai curând posibil pentru a vă informa; și (ii) obligațiile noastre față de dvs. vor fi suspendate pe durata evenimentului. În cazul în care apare un eveniment ce afectează livrarea de produse către dvs., vă vom contacta pentru a programa o nouă dată de livrare după încetarea evenimentului.