Termeni și condiții

Data ultimei actualizări: 23-02-2023
 1. INTRODUCERE

Acești termeni și condiții (împreună cu informațiile și politicile conținute în paginile de pe site-ul web și orice alte documente menționate în acești termeni și condiții) („Termeni și condiții”) stabilesc termenii contractuali legali care se aplică pentru utilizarea website-ului nostru https://creditsky.com/ro („Site”), subdomeniile lor și orice alte site-uri web operate de noi sau în numele nostru și orice aplicație de dispozitiv mobil sau aplicație desktop dezvoltată de noi sau în numele nostru (împreună, „website-urile” și „Website-ul” fiind o referință la oricare dintre ele) și la celelalte servicii pe care le oferim („Servicii”).  

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții și asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a utiliza Serviciile. Vă rugăm să rețineți că, utilizând Serviciile, sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni și condiții.  

Dacă nu doriți sa acceptați acești Termeni și condiții, nu veți putea utiliza Serviciile și va trebui să părăsiți website-ul imediat.  

Dacă continuați să utilizați site-ul Web sau dacă comandați serviciile noastre, aceasta reprezintă acceptarea de către dumneavoastră acestor Termeni și condiții.

Pentru a utiliza serviciile, trebuie să aveți vârsta de peste 18 ani.

Produsele și serviciile descrise în acest site, conținutul și designul, mărcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusivă a CREDIT SKY, ele neputând fi reproduse sau folosite de către un alt terț, fiind interzisă reproducerea și utilizarea conținutului în alte scopuri decat cel personal, sub sancțiunea legislației aplicabile. 

CREDIT SKY poate modifica conţinutul și/sau structura site-ului și Aplicației în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

CREDIT SKY nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, de către terțe părți și nu răspunde pentru eventualele daune directe/indirecte suportate/pretinse de terți ca urmare a utilizării informațiilor cuprinse în prezentul site.

Activitatea de pe pagina web https://creditsky.com/ro se desfășoară în conformitate cu Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.  

 

 1. DEFINIȚII

Atunci când anumite cuvinte și expresii sunt utilizate în acești Termeni și condiții, aceștia au semnificații specifice (aceștia sunt cunoscuți ca „termeni definiți”). Puteți identifica acești termeni definiți pentru că încep cu majuscule (chiar dacă nu sunt la începutul unei propoziții). În cazul în care este folosit un termen definit, acesta are semnificația oferită în această secțiune unde a fost definit.

Când ne referim la „noi”, „nouă” sau „ai noștri”, ne referim la CREDIT SKY. Atunci când folosim „tu” sau „dvs.” ne referim la dvs., persoana care accesează site-ul și care utilizează Serviciile.

Am folosit rubrici pentru a vă ajuta să înțelegeți acești Termeni și condiții și pentru a localiza cu ușurință informațiile. Termenii și condițiile sunt disponibile și în limba engleză.

Vă recomandăm să imprimați sau să salvați o copie a acestor Termeni și condiții pentru înregistrările dvs. (rețineți că putem modifica periodic acești Termeni și condiții).

Verificați website-ul în mod regulat și de fiecare dată când utilizați Serviciile pentru a comanda produse, pentru a vă asigura că înțelegeți termenii legali care se aplică la momentul respectiv).

În cuprinsul prezentului document precum și în utilizarea site-ului nostru și a Aplicației, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

CREDIT SKY - reprezintă persoana juridică română CREDIT SKY S.A. cu sediul social situat în București, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3060/2018, CUI 38963865..

Acord – înseamnă termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și Aplicației.

Aplicația CS - înseamnă programul/ele software dezvoltat/e de catre CREDIT SKY, prin care se realizează, organizează și promovează servicii de tipul: intermediere financiară, credit scoring si consultanță pentru îmbunătățirea credit scoring-ului, căutare parteneri de business, analize financiare complexe, verificare status financiar întreprinderi, segmentare piață în funcție de indicatori economici. 

Client – poate fi orice entitate juridică care dorește achiziționarea de servicii utilizând Aplicația, indiferent ca este utilizator actual sau viitor/potențial utilizator al Aplicației.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea informațiilor despre acesta precum și solicitările sale. Clientul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Conținut – reprezintă toate informațiile care pot fi vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament/dispozitiv electronic, inclusiv corespondența e-mail trimisă

Reglementările Aplicabile - înseamnă Constituţia României, legile, ordonanțele de guvern şi ordonanțele de urgenţă ale guvernului, hotărârile guvernului, ordine, norme, directive, instrucţiuni emise de autoritățile competente în materie, sau de orice altă instituție guvernamentală sau autoritate publică şi orice alte instrumente cu valoare de act normativ, care pot fi decretate sau în vigoare la diferite momente de timp, atât naționale cât și comunitare în vigoare și aplicabile pe teritoriul României.

 1. WEBSITE-UL NOSTRU. APLICAȚIA CS 

Această secțiune stabilește regulile care se aplică utilizării website-ului de către dvs. (indiferent dacă îl utilizați sau nu pentru a comanda produse sau doar pentru a naviga). Prin utilizarea website-ului, sunteți de acord cu aceste reguli. Dacă nu sunteți de acord cu aceste reguli, nu vi se permite să utilizați website-ul și ar trebui să îl părăsiți imediat.

Site-ul nostru folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al Clientului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul utilizatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site. Pentru informații privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, accesează pagina Politica de utilizare cookies.

Accesul la website este pus la dispoziție gratuit și sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la website. De asemenea, sunteți responsabil să vă asigurați că toate persoanele care accesează website-ul prin intermediul conexiunii dvs. de internet sunt la curent cu acești Termeni și condiții și că se conformează acestora.

Accesul la website este permis temporar și nu include nicio utilizare comercială a website-ului sau conținutul acestuia. Website-ul nu se va reproduce, copia și / sau exploata în scopuri comerciale fără consimțământul nostru scris anterior.

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica site-ul Web fără notificare și, din când în când, putem restricționa accesul parțial sau total la website. Nu vă vom răspunde în cazul în care, din orice motiv, website-ul nu este disponibil în orice moment sau în orice perioadă.

Când vizitați site-ul Web și / sau trimiteți o comandă, comunicați cu noi în format electronic și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, comunicările și alte comunicări pe care vi le trimitem electronic (fie în numele nostru, fie în numele partenerilor) satisface orice cerință legală ca aceleași comunicări să fie în scris.

Nu trebuie să utilizați website-ul în niciun fel care determină, sau este probabil să provoace, întreruperea, deteriorarea sau afectarea în vreun fel a website-ului.

Înțelegeți că sunteți responsabil pentru toate comunicațiile electronice și conținutul trimis de pe computer către noi și trebuie să utilizați website-ul doar în scopuri legale.

Nu trebuie să utilizați website-ul într-un mod care încalcă legea sau reglementările locale, naționale sau internaționale aplicabile, sau în orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos. Pentru a trimite, utiliza sau reutiliza orice material care este: (i) ilegal, ofensator, abuziv, indecent, defăimător, obscen sau amenințător și / sau (ii) cu încălcarea dreptului de autor, a mărcii comerciale, a încrederii, a vieții private sau a oricărui alt drept, și / sau (iii) altfel dăunătoare pentru terți și / sau (iv) contestabile și / sau (v) care constă sau conține viruși software, campanii politice, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mesagerie sau orice „spam”, pentru a provoca rău, iritare, anxietate inutilă unei persoane.

Încălcarea acestor dispoziții poate constitui contravenție sau infracțiune conform legislației aplicabile în România și Uniunea Europeană. Noi, în conformitate cu orice lege executorie sau ordine publică, vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii și le dezvăluim identitatea lor. Dacă încălcați Termenii și condițiile și / sau Termenii și condițiile produselor și serviciilor terților, ne veți despăgubi integral pentru toate costurile, cheltuielile, datoriile, pagubele și pierderile (excluzând orice pierdere indirectă, incidentală sau consecventă) , inclusiv orice dobânzi, amenzi și taxe și cheltuieli legale sau de altă natură profesională acordate sau suportate sau plătite de noi și / sau de orice membru al grupului nostru ca urmare a sau în legătură cu încălcarea dvs.

Link: Ne bucurăm dacă adăugați un link către website, dar trebuie să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și să nu afecteze reputația noastră sau să profitați de acesta (cum ar fi folosind un link pentru a sugera orice formă de asociere sau susținere din partea noastră). Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare în orice moment și, dacă vă recomandăm să eliminați un link către website, trebuie să faceți acest lucru imediat.

În cazul în care website-ul conține link-uri către alte website-uri și resurse furnizate de terți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru informațiile dvs. Nu avem niciun control asupra conținutului acelor website-uri sau resurse și astfel de link-uri nu ar trebui să fie interpretate ca o aprobare de către noi a website-urilor respective. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau pagubă care poate apărea în urma utilizării dvs.

Răspunderea noastră în legătură cu website-ul: Putem actualiza sau modifica website-ul sau conținutul acestuia în orice moment, dar nu avem obligația de a face acest lucru. Vă rugăm să rețineți că acest lucru înseamnă că orice conținut de pe website-ul poate expira în orice moment. Conținutul de pe website este furnizat numai pentru informații generale, iar scopul său nu este să ofere recomandări pe care să vă bazați. Nu facem nicio declarație și nu oferim nicio garanție, expres sau implicit, că website-ul sau orice conținut al acestuia este corect, complet, actualizat sau nu va fi lipsit de erori sau omisiuni. În măsura maximă permisă de lege, excludem toate condițiile, garanțiile, declarațiile sau alți termeni care se pot aplica website-ului sau oricărui conținut al acestuia, indiferent dacă este expres sau implicit.

Nu vom fi răspunzători pentru dvs. sau niciun utilizator pentru nicio pierdere sau pagubă, fie ea în contract, culpă (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale sau în alt mod, care rezultă din sau în legătură cu: (i) utilizarea sau incapacitatea pentru a utiliza, site-ul web; sau (ii) utilizarea sau dependența de orice conținut afișat pe site-ul Web.

Vă rugăm să rețineți că oferim website-ul numai pentru uz intern și privat și, ca atare, nu avem nicio răspundere pentru dvs. pentru pierderea profitului, pierderea afacerii, întreruperea afacerii sau pierderea oportunității de afaceri.

Nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau deteriorare cauzată de un virus, atac distribuit sau de alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care vă pot infecta echipamentele computerizate, programele de calculator, date sau alte materiale de proprietate datorită utilizării dvs. a website-ului sau la descărcarea dvs. de orice conținut de pe acesta sau de pe orice site web legat de acesta. Nu excludem sau limităm în niciun fel răspunderea care nu poate fi limitată de lege. Diferitele limitări și excluderi ale răspunderii se vor aplica răspunderii care rezultă din furnizarea serviciilor noastre către dvs. (așa cum se prevede în secțiunea D).

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A APLICAȚIEI

Clientul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul și Aplicația în scopuri și prin mijloace care sa nu constituie o utilizare abuzivă. CREDIT SKY își rezervă dreptul ca accesul la produsele și serviciile descrise în prezentul site sa poată face obiectul unor restricții față de anumite entități/persoane sau în anumite zone/țări.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al CREDIT SKY.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site din partea oricărei persoane, cu excepția deținătorului său legal – CREDIT SKY, ne dă dreptul unilateral și neechivoc să facem uz de toate prerogativele noastre de a ne adresa instanțelor și/sau autorităților competente legal pentru sancționarea acestui fapt.

Pentru a obține acces la serviciile noastre este necesară crearea unui cont de Client și achiziționarea unui abonament.

 1. SECURITATEA. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor. CREDIT SKY va pastra confidentialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.

În momentul completării tuturor datelor pe site-ul nostru, inclusiv cele cu caracter personal, informațiile vor fi protejate atât offline, cât și online.

Folosim informațiile dvs. personale numai în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Vă rugăm să alocați timp pentru a citi cu atenție acest lucru, deoarece include informații importante despre modul în care colectăm și folosim datele dvs.

Folosind website-ul, sunteți de acord cu utilizarea datelor dvs. descrise în Politica noastră de confidențialitate și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ, SOFTWARE ȘI CONȚINUT

Suntem proprietarul sau licențiatul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe website-ul și conținutul acestuia (cum ar fi text, grafică, logo-uri, pictograme pentru butoane, imagini, clipuri audio, descărcări digitale, compilări de date și software, inclusiv prezentarea și compilarea acestora) („Conținut”). Drepturile asupra website-ului și conținutului sunt protejate de legile romane și internaționale privind drepturile de autor, precum și de orice lege națională relevantă privind drepturile de autor, drepturile autorilor și legile privind drepturile de bază de date. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Nu puteți să extrageți și /sau să reutilizați părți ale website-ului sau ale conținutului fără acordul nostru expres. În special, nu trebuie să folosiți instrumente de extragere a datelor, roboți sau instrumente de extragere și să efectuați o extragere a datelor similare pentru a extrage date (o dată sau de mai multe ori) pentru reutilizarea unor părți substanțiale ale website-ului.

Nu trebuie să creați și / sau să nu publicați propria dvs. bază de date care conține părți substanțiale ale website-ului (de exemplu, prețurile și listările noastre de produse) fără acordul nostru prealabil scris.

 1. POLITICA DE LIVRARE COMANDĂ

Nu se aplică.

 1. POLITICA DE ANULARE COMANDĂ

Nu se aplică.

 1. COMUNICĂRI COMERCIALE

Vă puteți modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat nouă pentru comunicarile comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

 • prin trimiterea unui e-mail la adresa hey@creditsky.com în care să fie specificat că doriți eliminarea adresei dvs. de e-mail din lista de comunicari comerciale
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicarile Comerciale primite de la CREDIT SKY

În urma achiziționării unui serviciu, vă putem transmite Comunicări Comerciale cu privire la sugestii de servicii conexe în legătură cu bunul achiziționat.

De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei noastre de produse și a experientei, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obtinute in urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea noastră.

 1. RECLAMAȚII. DATE DE CONTACT

Utilizăm o procedură de soluționare a reclamațiilor pe care o vom folosi pentru a încerca să rezolvăm problemele atunci când apar si vă rugăm să ne informați dacă aveți reclamații sau comentarii. Vă rugăm să ne contactați la:

• Sediul: Bucuresti, sector 2, J.L. Calderon nr. 70, parter,  

• E-mail: hey@creditsky.com

Adresă de corespondență: România, Bucuresti, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter.

Deopotrivă, dacă este vorba de un caz reglementat de legislația privind protecția consumatorilor, puteti accesa platforma SOL (solutionarea online a litigiilor) care permite consumatorilor și comercianților să soluționeze litigiile legate de achizițiile online, cu ajutorul unui organism competent și imparțial. Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ

Relațiile contractuale dintre părți vor fi guvernate de legea română. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente de la sediul CREDIT SKY.

 

 1. CLAUZE FINALE

Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care ne aduce prejudicii pot duce la suspendarea accesului dumneavoastră la serviciile oferite de CREDIT SKY prin intermediul acestui site.

Fiecare secțiune și paragraf din acești Termeni și Condiții funcționează separat. Dacă o instanță sau autoritate relevantă decide că oricare dintre acestea este ilegală sau neaplicabilă, secțiunile și alineatele rămase vor rămâne în vigoare și efect.

Dacă încălcați acești Termeni și condiții și nu acționăm în vreun fel sau dacă amânăm să luăm măsuri, asta nu înseamnă că am renunțat la drepturile noastre și vom avea în continuare dreptul de a ne folosi drepturile și căile de atac. Dacă renunțăm la o încălcare de către dvs., o vom face doar în scris (semnată de unul dintre directorii noștri), iar asta nu va însemna că vom renunța automat la orice încălcare ulterioară de către dvs.

Acești Termeni și condiții constituie întregul acord dintre dvs. și noi, și înlocuiește orice acorduri anterioare dintre dvs. și noi.

Forța majoră: nu vom fi răspunzători sau responsabili de neîndeplinirea sau întârzierea executării obligațiilor noastre față de dvs., dacă acest eșec sau întârziere este cauzat de un eveniment în afara controlului nostru - forță majoră dar și cazul fortuit. Un eveniment în afara controlului nostru înseamnă orice act sau eveniment dincolo de controlul nostru, precum: evenimente neprevăzute, războaie, atacuri teroriste, embargouri, revolte, greve, închideri, litigii comerciale, incendii, inundații, epidemii, cutremure sau alte catastrofe naturale, distrugere, vremea extremă, întreruperea transportului, acțiune a guvernului sau cedarea rețelelor de telecomunicații sau de transport publice sau private. Dacă un astfel de eveniment are loc și afectează îndeplinirea obligațiilor noastre față de dvs.: (i) vă vom contacta cât mai curând posibil pentru a vă informa; și (ii) obligațiile noastre față de dvs. vor fi suspendate pe durata evenimentului. În cazul în care apare un eveniment ce afectează livrarea de produse către dvs., vă vom contacta pentru a programa o nouă dată de livrare după încetarea evenimentului.

Termen și reziliere: Prezentul Acord va rămâne în vigoare și își va produce efecte în timp atâta vreme cât un Client folosește Aplicația. Clienții înregistrați își pot închide conturile intrerupand utilizarea acestora. Putem anula sau suspenda contul Clientului în orice moment, fără notificare, dacă considerăm că prezentele prevederi au fost încălcate, iar Acordul va înceta imediat ce contul Clientului este închis și/sau anulat.