Licență software - Termeni și condiții

Data ultimei actualizări: 27-10-2021

1. PREAMBUL:

Înțelegerea și acceptarea deplină a Termenilor și condițiilor generale (TCG)  pentru acordarea și utilizarea Licenței software de către dumneavoastră este demonstrată prin acceptarea conditiilor si crearea contului de utilizator pe pagina noastra de internethttps://creditsky.com/ro. 

Acești termeni și condiții generale sunt pe deplin aplicabile și obligatorii pentru ambele părți. 

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu achiziționați si să utilizați Produsele CREDIT SKY. Prin crearea contului de utilizator si utilizarea Produselor în orice caz, se înțelege automat că sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții generale ale licenței software.

Acest document  reprezintă un acord obligatoriu intre dumneavoastră (End  Licensee  – persoană fizică sau juridică) și CREDIT SKY S.R.L., pentru utilizarea Produselor menționate mai sus.

Sistemul/ Produsele Credit  Sky  includ aplicația software accesibila on-line si documentația aferenta (online).

Atât Produsele CREDIT SKY cât și documentația aferentă afisata pe https://creditsky.com/ro sunt protejate de legislația română privind drepturile de autor și de tratatele internaționale.

 2. OBIECTUL LICENȚEI

 

 • Licența de utilizare a Sistemului Credit Sky se acordă de la data la care ati acceptat termenii si condițiile de utilizare, ați creat contul de utilizator si ati achitat valoarea abonamentului ales. 
 • Licența de utilizare este garantată Deținătorului de licență pentru uzul propriu, pentru perioada aferenta abonamentului ales de dvs. Instalarea oricărui modul nou, îmbunătățirile aduse  Produselor în mod spontan de către Licențiator sau în baza unui contract de asistență tehnică, orice versiune nouă,  nu modifică în niciun fel dreptul de licență al Deținătorului licenței .
 • Documentul care atesta ca Licența este dovada plății abonamentului Credit Sky.
 • Dreptul de licență pentru Sistemul Credit Sky nu este transferabil.
 • Dreptul de licență nu limitează numărul de deținători de licențe de sistem Credit Sky din partea deținătorului de  licență.  
 • CREDIT SKY SRL este detinatorul dreptului de autor si al proprietatii intelectuale a Produselor, indiferent de forma sau suportul pe care exista. Credit Sky System este proprietatea exclusivă a Licențiatorului. În acest sens, toate drepturile de autor referitoare la (inclusiv, dar nu exclusiv pentru codul sursă, algoritmi, interfețe grafice, meniuri funcționale, imagini, fotografii, materiale tipărite și suport pentru program) sunt în responsabilitatea CREDIT SKY S.R.L.
 • Această licență nu acordă niciun drept referitor la mărci comerciale sau alte servicii ale CREDIT SKY S.R.L.

 

 3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. LIMITĂRI

 • Licența acordată de Licențiator  nu va opera transferul dreptului de autor către Deținătorul de licența.
 •  Deținătorul   licenței nu are dreptul de a decompila Produsele, de a recompila înapoi, de a reproduce, modifica, traduce sau crea lucrări derivate din Produse sau părți ale acestora, de a copia sau reface programul sursă, nu are dreptul de a închiria, împrumuta, sub licenția sau comercializa Produsele.
 • Orice modul, bibliotecă sau arhivă care completează Produsul este o parte integrantă a acestuia și este tratată ca făcând obiectul prevederilor Acordului.
 • Deținătorul licenței nu poate cesiona sau transfera în alt mod Licența fără aprobarea prealabilă scrisă a  Licențiatorului. În cazul în care Deținătorul  licenței  va transfera Licența cu acordul prealabil al  Licențiatorului, Deținătorul  licenței  pierde accesul la Produse de la data transferului către noul Deținător de Licență.  
 •  Deținătorul licenței poate utiliza date din tabele SQL, poate proiecta interogări, rapoarte și chiar aplicații proprii, cu condiția ca o astfel de modificare să nu modifice în niciun fel structura Sistenul Credit Sky  sau să nu perturbe în niciun fel funcționalitatea Sistemului.   

    

 4. RESPONSABILITATE 

4.1     Nerespectarea termenilor și condițiilor Acordului va duce la răspunderea ambelor părți prejudiciante în conformitate cu legea.

 1.  Limitări ale răspunderii
 1. Cu excepția prejudiciilor cauzate prin intenție directa, pentru care nu se aplica nici o limita, responsabilitatea Licențiatorului pentru orice pierdere sau distrugere de orice natura si din orice cauza, suferita de Detinatorul Licentei sau de o terta parte se va limita astfel: daca pierderea sau dauna vin direct din furnizarea Produselor Credit Sky, atunci responsabilitatea noastra nu va depasi tariful de licentiere platit (valoarea abonamentului). 
 2. Pentru evitarea oricarui dubiu, CREDIT SKY nu va fi tinuta raspunzatoare pentru pierderi întâmplătoare, indirecte sau produse pe cale de consecinta, cum ar fi exemplu: pierderea de profit, pierderea reputatiei firmei, pierderea sau distrugerea de date sau întreruperi ale business-ului derivand din sau in legatura cu aceasta  licenta sau cu folosirea Produselor, chiar dacă partea a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
 3. Este responsabilitatea exclusiva a Deținătorului de Licența felul in care utilizează Produsele si informațiile obținute prin Sistemul Credit Sky. 

 

 1. Cu excepția nerespectării de către Licențiator a obligațiilor sale în ceea ce privește serviciile de backup și sub rezerva secțiunii  a si b. de mai sus,  Licențiatorul nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din pierderea sau deteriorarea oricăror date sau conținut al programelor sale, indiferent dacă rezultă din întârzieri, nelivrări, livrări greșite, întreruperi ale serviciului sau în alt mod.

 

 5. GARANŢII.  

Licențiatorul  garantează  Licențiatului  utilizarea deplină și neperturbată a Sistemului Credit Sky pe termenul pentru care este plătit abonamentul.   

Licențiatorul garantează că Produsul poate fi utilizat în condiții normale prin accesare on-line pe site-ul https://creditsky.com/ro 

Licențiatorul  garantează că Produsele nu conțin programe sau rutine ale virusului sau tipului de computer troian sau orice alt cod rău intenționat creat și instalat intenționat în scopul deteriorării ulterioare a Produselor sau a activității Deținătorului de licență sau în scopul urmăririi obținerii altor beneficii necuvenite de către  Licențiator sau de către terți.

Utilizarea Produselor reprezintă decizia exclusivă a Deținătorului de licență,  iar Deținătorul  licenței este singurul responsabil pentru rezultatele de orice natură care decurg din utilizarea Produselor.    

În orice caz, nici din cauza vreunei practici judiciare sau a unui contract, Licențiatorul  nu va fi răspunzător față de Deținătorul de licență sau față de orice altă persoană sau entitate, pentru orice eventuală daună adusă Deținătorului de licență sau oricărei terțe părți sau entități, indiferent cât de semnificative pot fi aceste daune și dacă au apărut ca urmare directă sau indirectă a oricăror erori sau defecțiuni ale Produselor,  indiferent de momentul sau modul în care acestea pot apărea sau dacă au avut loc în orice alt mod.

 6. SUPORT TEHNIC

Licențiatorul  garantează că Produsele primesc asistență tehnică. Suport tehnic înseamnă atât furnizarea de asistență tehnică pentru configurarea/instalarea/utilizarea Produselor.

Licențiatorul, la discreția sa, pe toată durata de viață a Produselor, poate face anumite recomandări cu privire la modul de utilizare sau de instalare a versiunilor de upgrade ale Produselor. De asemenea,  Licențiatorul, exclusiv la discreția sa, pe toată durata de viață a Produselor, poate decide să emită versiuni gratuite de tip actualizare corectivă pentru Produsele pe care le poate recomanda Licențiatului. 

Cu toate acestea, aceste posibile versiuni corective emise gratuit nu constituie o obligație a  licențiatorului  și nu garantează frecvența apariției lor.

 7. INCETARE

Licențiatorul poate retrage Licenta oricând Deținătorul licenței nu respectă obligațiile asumate în temeiul contractului.   

La data expirării abonamentului, Deținătorul pierde accesul la Produse.