Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări: 23-02-2023

1. INTRODUCERE

Prezenta Notă de informare GDPR - Politica de Confidențialitate („Politica de Confidențialitate” sau „Politica”) explică modalitatea în care CREDIT SKY S.A. („CREDIT SKY”, „societatea” sau „noi”) colectează, stochează, prelucrează, dezvăluie și transferă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când utilizați Serviciile noastre.

Politica noastră este întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”) în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și cu dispozițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, cu modificările și completările ulterioare.

Vă rugăm să consultați secțiunea Contactați-ne pentru a obține datele noastre de contact în cazul în care aveți orice întrebări cu privire la modalitatea în care gestionăm datele cu caracter personal.

Vă rugăm să consultați secțiunea Definiții și Abrevieri pentru orice clarificări privind termenii și abrevierile utilizate în prezentul document.

Este posibil ca această Politică de Confidențialitate să fie revizuită în mod periodic, fără transmiterea unei notificări în acest sens, în scopul de a reflecta modificările aduse Serviciilor noastre sau legilor aplicabile. Politica de Confidențialitate revizuită va produce efecte de la data efectivă a publicării acesteia. În cazul în care versiunea revizuită include o modificare semnificativă, utilizatorii vor fi notificați cu privire la respectiva modificare prin e-mail sau alte mijloace. În cazul în care veți continua să utilizați Serviciile noastre după publicarea modificărilor, se va considera că ați luat la cunoștință de modificările respective. Recomandarea noastră este să citiți prezenta Politică de Confidențialitate cât mai des posibil sau de fiecare dată când utilizați Serviciile noastre în scopul de a continua să rămâneți informați cu privire la practicile aplicate de societatea noastră în gestionarea datelor cu caracter personal și la opțiunile pe care le aveți la dispoziție.

1. OPERATORUL CREDIT SKY

CREDIT SKY SA este o societate privată de drept roman avand sediul în București, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3060/2018, CUI 38963865, care prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Această politică de confidențialitate vă oferă informații despre modul în care colectăm și folosim datele personale, motivele pentru care colectăm informațiile respective și modul în care le putem utiliza și împărtăși.

WEBSITE-UL ȘI SERVICIILE FURNIZATE DE NOI NU SUNT DESTINATE UTILIZĂRII DE CĂTRE MINORI.

2. CE CATEGORII DE DATE PERSONALE COLECTĂM ȘI CUM

Când interacționați cu noi, indiferent dacă utilizați website-ul nostru sau comunicați cu noi prin alte canale de comunicare, putem colecta următoarele informații despre dvs.:

2.1 informații pe care ni le oferiți: ne puteți oferi informații despre dvs. în cazul în care vă înscrieți cu un cont pe website-ul nostru, plasați o comandă pentru produse, completați orice formulare online (cum ar fi formularele de înregistrare, concursuri și sondaje), optați pentru a primi buletinele informative și ofertele noastre speciale, participati la o competiție sau o promoție, participati la funcțiile de social media cu website-ul nostru sau corespondati cu noi (prin e-mail, social media sau altfel).

În funcție de ceea ce furnizați, aceste informații pot include: numele, adresa sau locația dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail, data nașterii, sexul.

2.2 informații pe care le primim de la alți operatori: putem primi informații despre dvs. din alte surse, cum ar fi de la alte conturi ale dvs. sau alte website-uri, inclusiv partenerii noștri, furnizorii de date, rețele de publicitate și partenerii de analiză și furnizorii de servicii de plată și livrare.

Tipurile specifice de informații pe care le putem obține depind de setările contului dvs. sau/si de website-ul nostru și vor fi supuse politicilor lor de confidențialitate.

CREDIT SKY nu colectează si nu prelucrează în alt mod date sensibile, incluse de Regulament în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm sau prelucrăm date ale minorilor.

Cum colectăm datele Dvs.

Informații pe care sistemele noastre IT le colectează despre dvs.: de fiecare dată când vizitați site-ul, anumite informații vor fi create și înregistrate automat de sistemele noastre informatice. Aceste informații includ:. Colectăm și stocăm informații suplimentare primite de la dumneavoastră cu privire la dumneavoastră si la firma pe care o reprezentati, atunci când comunicați cu noi, când contactați echipa noastră de asistență clienți sau când răspundeți la diverse sondaje, inclusiv programe de tip „plugin” ale terților plasate pe pagina de internet (cum ar fi serviciul de chat). Atunci când vizitați Aplicația noastră și utilizați Serviciile noastre este posibil să stocăm anumite informații care nu au caracter personal, în depozite locale de date, fișiere de tip „cookie” sau alte tehnologii de urmărire (denumite în mod colectiv, fișierele de tip „cookie”) pe dispozitivul dumneavoastră în scopul de a vă recunoaște ca vizitator unic și de a vă oferi Servicii personalizate exclusiv pentru firma sau persoana juridica reprezentata de dumneavoastră (de ex. limba selectată, moneda țării, etc.) atunci când reveniți la Aplicația noastră.  În cazul în care vă înregistrați și vă autentificați în contul creat pentru persoana juridica pe care o reprezentati, aceste informații vor fi asociate cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

• Cookie-uri: puteți vedea mai multe detalii despre cookie-uri apasand link-ul de Cookies

• Date privind utilizarea și navigatorul de internet. Atunci când accesați pagina aferentă Aplicației noastre, primim în mod automat date de la navigatorul de internet pe care îl utilizați, spre exemplu, adresa de internet a paginii prin intermediul căreia ați ajuns la pagina noastră, adresa de IP, sistemul de operare, tipul de navigator de internet, limba preferată, țara, etc., care pot varia pentru fiecare navigator de internet. Setările dumneavoastră vor fi salvate în navigatorul de internet pe care îl utilizați sub un cod de identificare (ID) anonim de vizitator, dar acesta nu va fi asociat cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. Vom păstra datele dumneavoastră cu Caracter Personal din cererile înregistrate, din motive de securitate, în scopul de a permite accesul la Serviciile pe care le oferim. Niciuna dintre Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu va fi stocată înainte să selectați opțiunea de înregistrare a cererii.

• Date privind tranzacțiile și activitatea entitatii/persoanei juridice reprezentată de dumneavoastră. Atunci când utilizați Aplicația noastră, spre exemplu, vizitați anumite pagini, vă autentificați, accesați și acceptați anumite oferte, sau confirmați oferte de servicii sau orice altfel de servicii oferite de platformă în numele si pentru firma/persoana juridica reprezentată de dvs. , etc., este posibil să stocăm aceste date și alte date aferente (de ex., data și ora, durata, etc.) în scopul de a monitoriza Serviciile noastre, în vederea utilizării acestora de către firma sau persoana juridica reprezentată de dumneavoastră. Atunci când vă autentificați, datele dumneavoastră de autentificare vor fi asociate cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

• Alte informații. Colectăm și stocăm informații suplimentare primite de la dumneavoastră cu privire la dumneavoastră și la firma pe care o reprezentati, atunci când comunicați cu noi, când contactați echipa noastră de asistență clienți sau când răspundeți la diverse sondaje, inclusiv programe de tip „plugin” ale terților plasate pe pagina de internet. Atunci când vizitați Aplicația noastră și utilizați Serviciile noastre este posibil să stocăm anumite informații care nu au caracter personal, în depozite locale de date, fișiere de tip „cookie” sau alte tehnologii de urmărire (denumite în mod colectiv, fișierele de tip „cookie”) pe dispozitivul dumneavoastră în scopul de a vă recunoaște ca vizitator unic și de a vă oferi Servicii personalizate exclusiv pentru firma sau persoana juridică reprezentată de dumneavoastră (de ex. limba selectată, moneda țării, etc.) atunci când reveniți la Aplicația noastră. În cazul în care vă înregistrați și vă autentificați în contul creat pentru persoana juridică pe care o reprezentați, aceste informații vor fi asociate cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

3. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră păstrează Datele dvs cu Caracter Personal într-un format identificabil din motive exclusiv de securitate pentru perioada minimă de timp necesară pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau de reglementare fiscală ale societății noastre, inclusiv pentru durata serviciilor prestate și, ulterior, pentru o perioadă de timp limitată (de ex., cel puțin 7 sau 10 ani) în scopul de a ne îndeplini obligațiile prevăzute de lege. Este posibil să păstram Date cu Caracter Personal pentru perioade de timp mai lungi decât cele prevăzute de lege, dacă acest lucru este în interesul legitim al societății și nu este interzis de lege.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală pana la expirarea obligațiilor contractuale, legile aplicabile, regulamentele EU și termenele de arhivare prevăzute de legea arhivării, ordinul ministrului de finanțe sau ANAF.

4. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru o varietate de scopuri, cum ar fi:

  • În scopul de a desfășura operațiunile noastre comerciale în vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime, cum ar fi monitorizarea, analizarea și îmbunătățirea Serviciilor, performanța și funcționalitatea Aplicației pe baza conduitei utilizatorilor și a pieţei, precum și în scop probator - conform art. 6 (1) lit.f din GDPR.
  • În scopul de a asigura conformitatea cu legile și reglementările, în scopul de a ne îndeplini obligațiile legale care decurg din prestarea Serviciilor, cum ar fi: păstrarea unor evidențe cu privire la dispute ale clienților, raportari obligatorii, monitorizarea activității persoanelor vizate pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, etc – conform art. 6 (1) lit c din GDPR.
  • În scopul încheierii tranzacțiilor, în legătură cu perfectarea și executarea operațiunilor specifice obiectului nostru de activitate sau în legătură cu remediile juridice aplicabile acestor tranzacții.- conform art. 6 (1) lit. a din GDPR.

Vă rugăm să derulați în jos pentru a afla scopurile detaliate pentru care solicităm informațiile dvs., ce informații specifice sunt colectate și baza legală care ne permite să colectăm aceste date:

  • Pentru crearea și administrarea contului de client, pentru soluționarea problemelor de orice natură referitoare la serviciile achiziționate, colectăm: numele, e-mailul, numărul de telefon și alte date pe care le adăugați în cont.
  • Pentru a monitoriza calitatea serviciilor noastre pentru clienți, colectăm: numele, adresa de e-mail, parola și adresele și istoricul de contact cu noi. Baza legală este interesul legitim în derularea activității noastre.
  • Pentru a administrarea, întreținerea și optimizarea website-ul nostru și a serviciilor noastre, colectăm: informațiile dispozitivului dvs. (de ex: adresa IP a dispozitivului și tipul dispozitivului), identificatorii cookie și informațiile de navigare. Baza legală este interesul legitim în derularea activității noastre.
  • Pentru a vă trimite comunicări de marketing și oferte personalizate și pentru a gestiona programele noastre de loialitate, colectăm numele; adresa de e-mail; număr de telefon; adrese; navigarea istoric și comportament; informatie despre dispozitiv; identificatori cookie; identificatori interni; țară. Baza legală este reprezentată de consimtamantul exprimat și de interesele legitime ale comercializării electronice directe a produselor și serviciilor similare cu cele pe care le-ați dobândit folosind website-ul nostru prevăzută de art. 12 din Legea 506/2004. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin contactarea noastră folosind detaliile de contact descrise aici.
  • În efectuarea de cercetări, analize și anchete cu privire la utilizarea site-ului nostru web, colectăm: adresa IP; Informațiile dispozitivului. Baza legală este interesul nostru legitim în administrarea afacerii noastre și îmbunătățirea site-ului nostru web și a experienței dvs. iar aceasta prelucrare nu vă afectează interesele.
  • Publicitate și publicitate targetată a produselor și serviciilor noastre și ale partenerilor noștri, colectăm: adresa de email, identificatorii de cookie-uri și informațiile despre dispozitiv. Baza legală este reprezentată în principal de consimțământul dvs., dar uneori și de interesul legitim privind desfășurarea activității noastre.
  • Pentru a produce rapoarte statistice agregate, folosim istoricul comenzilor dvs., cu condiția ca rezultatul unor astfel de rapoarte să nu vă identifice. Baza legală este reprezentată de interesele noastre legitime privind desfășurarea activității noastre și îmbunătățirea site-ului nostru web.

În toate situațiile în care ne bazăm activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

5. MODALITATEA ÎN CARE DEZVĂLUIM DATELE

În funcție de activitatea la care ne raportăm dezvăluim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sau alte informații cu privire la dumneavoastră în scopul de a vă oferi Serviciile noastre:

A.furnizorii de servicii terți pentru desfășurarea activității, respectiv pentru derularea contractului cu dvs. Pentru a funcționa corect, ne bazăm pe o serie de terți selectați cu atenție pentru a ne oferi servicii și produse. Trebuie sa permitem acestor companii să folosească informațiile dvs. personale insa numai în măsura necesară pentru a presta serviciile și beneficia de produsele lor.

✓ furnizorii de servicii de plată pe care îi utilizăm pentru a prelucra informațiile dvs. de plată. Acestea au sediul în Uniunea Europeană.

✓ furnizori de motoare de analiză și de căutare, precum Google pe care îi folosim pentru a ne ajuta în îmbunătățirea și optimizarea website-ului. Acești furnizori își au sediul în Europa.

✓ furnizori de IT / tehnologie pe care îi folosim pentru a susține, întreține și furniza infrastructura noastră de tehnologie și IT care sprijină website-ul nostru și stocarea informațiilor dvs. Aceasta include Gandi.net - Franța si Azure - Olanda pe care îl folosim pentru a găzdui informațiile dvs.

✓ pentru a respecta solicitările legale putem fi obligați să facem legătura cu diverse autorități de reglementare și agenții de aplicare a legii într-o serie de țări diferite, fie ca urmare a legii, a unei hotărâri judecătorești sau a unui alt proces legal. Deși contestăm cererile acolo unde este cazul, în unele cazuri, este posibil să fie nevoit să partajăm informațiile dvs. cu autoritățile de reglementare sau agențiile de aplicare a legii. În cazul în care considerăm că este adecvat și cu condiția să nu li se interzică acest lucru prin lege sau prin hotărâre judecătorească, vom încerca să vă notificăm aceste cereri legale

✓ societăți de asigurări, operatorii din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, avocați, consultanți, auditori etc.

B.Informații agregate cu terți: putem agrega informațiile dvs. cu informațiile altor clienți, creând un set de date de informații despre utilizarea site-ului nostru web, cumpărarea de produse și alte informații generale, grupate despre clienții noștri pe baza legitimei noastre interesul de a înțelege utilizarea serviciului nostru și cererea pentru produsul nostru. Deși acest set de date este agregat și anonimizat, ceea ce înseamnă că nu poate identifica o persoană fizică, oferă o informație valoroasă asupra utilizării site-ului nostru web și, prin urmare, îl putem împărtăși cu terți selectați. Aceste părți pot include furnizori de plugin-uri sau tehnologii similare care să ajute la măsurarea traficului, partenerii noștri și alți furnizori care să le permită stocarea mai bună a produselor și investitorilor noștri.

C.Localizare: Stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Țărilor de Jos (Olanda).

6. COOKIES

Vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie în scopul de vă informa cu privire la modalitatea în care utilizăm fișierele de tip cookie și de gestionare a acestora.

7. OPȚIUNI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

Cu privire la practicile și comunicările descrise în această Politică de Confidențialitate, aveți la dispoziție opțiuni. Este posibil ca multe dintre aceste opțiuni puse la dispoziția dumneavoastră să vă fie explicate la data la care vă înregistrați în cadrul Aplicației noastre și în scopul utilizării acesteia.

Opțiuni privind Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm. Este necesar să comunicăm un număr minim de date partenerilor noștri, în general bănci și instituții financiare, în scopul de a obține informații privind ofertele pe care le punem la dispoziția dumneavoastră pentru societățile pe care le reprezentați. În cazul în care alegeți să nu completați Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, nu vă vom putea oferi acest Serviciu, nu vom putea întreprinde demersurile solicitate de dvs. pentru firma sau persoana juridică reprezentată de dumneavoastră în vederea finalizării tranzacției, așadar nu se va putea concretiza niciun raport juridic.

Opțiuni privind fișierele de tip cookie. Este posibil să aveți la dispoziție anumite opțiuni pentru gestionarea preferințelor privind fișierele de tip cookie. Spre exemplu, este posibil ca navigatorul dumneavoastră de internet sau dispozitivul dumneavoastră de internet să vă permită să ștergeți, dezactivați sau blocați anumite fișiere de tip cookie și alte tehnologii de urmărire. Puteți afla mai multe informații în această privință, consultând Politica noastră privind Cookie valabilă sau informațiile disponibile pe pagina de internet AboutCookies.org. Veți avea posibilitatea de a opta pentru activarea acestor opțiuni, dar este posibil ca acest lucru să vă împiedice să utilizați multe dintre caracteristicile și funcțiile principale disponibile în cadrul Aplicației noastre.

Opțiuni privind contul dumneavoastră. În cazul în care aveți cont în cadrul Aplicației, veți putea, în general, să revizuiți și să editați Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, autentificându-vă și actualizând informațiile în mod direct sau contactându-ne, în măsura în care sunteți reprezentantul societății dvs. în relația cu CREDIT SKY.

Opțiuni privind comunicările legate de Servicii. Vă vom transmite anumite comunicări obligatorii sau necesar a fi transmise către Clienții utilizatori cu privire la Serviciile noastre, în conformitate cu condițiile de furnizare a Serviciilor, notificări care conțin informații importante cu privire la Servicii precum și alte comunicări pe care ni le solicitați dumneavoastră pentru și în numele societății pe care o reprezentati. Nu veți avea posibilitatea să vă dezabonați de la primirea acestor comunicări; în orice caz, veți avea posibilitatea de a ajusta mijloacele și formatul în care veți primi aceste notificări.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Sub rezerva limitărilor prevăzute de legile privind protecția datelor din SEE, beneficiați de anumite drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

În special, beneficiați de:

a) Dreptul de a fi informat.

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţiile prevăzute de legislația aplicabilă.

În temeiul obligației de a prelucra date cu caracter personal în mod echitabil și transparent, societatea este obligată să furnizeze persoanelor vizate informații suplimentare: perioada de stocare/criteriile folosite pentru a determina perioada de stocare a datelor, existența drepturilor persoanei vizate în ceea ce privește datele cu caracter personal care o privesc, inclusiv dreptul de a depune plângere, posibilitatea de a-și retrage consimțământul, existența unei obligații legale sau baze contractuale când prelucrarea se întemeiază pe acestea, existența unui proces decizional automat, când există un asemenea proces.

b) Dreptul la rectificare.

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

c) Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societății ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre motivele prevăzute de legislație.

Societatea are obligația de a șterge datele acesteia fără întârzieri nejustificate în cazurile în care persoana vizată își retrage consimțământul și dacă nu există alt temei legitim de prelucrare, când datele nu mai sunt necesare, când au fost prelucrate ilegal și în orice alte situații prevăzute de lege.

d) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societății restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din cazurile prevăzute de lege.

Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării.

Societatea comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

e) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat Societății, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

f) Dreptul la opoziţie

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, din motive legate de situaţia particulară în care se află.

Se poate excepta dreptul la opozitie în cazul în care Societatea demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor lor care au drept scop marketingul direct realizat societate, inclusiv creării de profiluri.

g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

h) Dreptul de a vă adresa justiției și a formula o plângere

În cazul în care doriți sau va considerați îndreptățit sa va exercitati oricare dintre drepturile prevăzute mai sus, va rugam sa adresati CREDIT SKY o cerere scrisă, datată și semnată, care va fi transmisă la adresa sediului social sau pe mail la adresa hey@creditsky.com.

Puteți contacta și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteți scrie la:

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

În cazul în care aveți un cont în cadrul Aplicației, veți putea revizui și edita Datele dumneavoastră cu Caracter Personal autentificând-vă și actualizând informațiile în mod direct.

9. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră a implementat măsuri tehnice, fizice și administrative de securitate în scopul de a asigura un nivel rezonabil de protecție pentru Datele dumneavoastră cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării greșite, accesului neautorizat, dezvăluirii și modificării. Măsurile de securitate includ protecție de tip „firewall”, criptare parole și controale de autorizare a accesului la informații.

Societatea noastră a implementat măsuri tehnice, fizice și administrative de securitate în scopul de a asigura un nivel rezonabil de protecție pentru Datele dumneavoastră cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării greșite, accesului neautorizat, dezvăluirii și modificării. Măsurile de securitate includ protecții de tip „firewall”, criptare parole și controale de autorizare a accesului la informații.  

Utilizatorii noștri vor fi responsabili pentru asigurarea și menținerea confidențialității parolelor acestora și a datelor de creare a contului.

10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

Aplicația și Serviciile noastre nu se adresează minorilor. Societatea noastră nu colectează, cu bună știință, informații, inclusiv Date cu Caracter Personal, de la copii sau alte persoane care, conform prevederilor legale, sunt sub interdicția de a utiliza Serviciile noastre. În cazul în care suntem informați în mod efectiv că am colectat Date cu Caracter Personal de la copii minori, aceste date vor fi șterse imediat, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a păstra aceste date. Vă rugăm să ne contactați la adresa de email hey@creditsky.com în cazul în care considerați că am colectat din greșeală sau în mod neintenționat informații provenite de la copii minori.

11. LINKURI CĂTRE ALTE PAGINI DE INTERNET

Pagina noastră de internet poate conține link-uri către alte pagini de internet administrate de alte societăți. Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică exclusiv Aplicației noastre, și din acest motiv vă recomandăm să consultați declarațiile de confidențialitate afișate de alte pagini de internet pe care le vizitați. Societatea noastră nu își asumă responsabilitatea directă, indirectă sau pe cale de consecință pentru politicile și practicile de confidențialitate ale altor pagini de internet chiar dacă ați accesat aceste pagini utilizând link-uri disponibile pe pagina noastră de internet.

12. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ ÎN AFARA TERITORIULUI UNIUNII EUROPENE

În cadrul serviciilor care vă sunt oferite prin intermediul acestei pagini de internet, este posibil ca informațiile pe care ni le comunicați, inclusiv date despre firma sau persoana juridica reprezentată de dumneavoastră, să fie transferate către țări din interiorul și din afara UE. Spre exemplu, acest lucru se poate întâmpla în cazul în care oricare dintre serverele noastre va fi localizat, în anumite situații, în țări din afara teritoriului UE sau unul dintre furnizorii noștri de servicii este localizat într-o țară din afara teritoriului UE. Este posibil ca în aceste țări să nu se aplice legi privind protecția datelor similare cu cele din UE/SEE; în orice caz, vom lua măsuri în scopul de a ne asigura că politicile de confidențialitate ale furnizorilor noștri de servicii sunt în conformitate cu prevederile GDPR. CREDIT SKY va efectua transferurile de date în conformitate cu cerințele prevăzute de GDPR și cu cele impuse de legislația ulterioară cu privire la acestea, dacă este cazul, în scopul de a asigura nivelul necesar de securitate și de confidențialitate în ceea ce privește protecția datelor în contextul transferului. În scopul de a obține o listă exhaustivă a tuturor țărilor în care sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru informații suplimentare privind garanțiile aferente transferurilor, vă rugăm să ne contactați la adresa de email hey@creditsky.com.

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Date cu Caracter Personal - înseamnă orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), cum ar fi, dar fără a se limita la: prenumele, numele, adresa de email, adresa de corespondență, numărul de telefon, semnătura și adresa înregistrate în Aplicația noastră, adresa de IP calculator, întrebările de securitate utilizate pentru a va înregistra și accesa contul în Aplicație, istoricul solicitărilor și tranzacțiilor din contul dvs., vocea și după caz imaginea în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice sau audio/video (inițiate de dvs. sau de CREDIT SKY atunci cand se intra în contact cu un operator de-al nostru). În completarea celor enumerate aici, date cu caracter personal înseamnă și toate datele precizate la secțiunea de mai sus Ce tip de Date cu Caracter Personal colectăm.

Aplicația - pagina de internet https://creditsky.com/ro, și subdomeniile, aplicațiile mobile ale acesteia sau programele de tip “plugin” care poartă marca „CREDIT SKY” care apar pe pagini de internet terțe.

Servicii - toate serviciile și funcționalitățile Aplicației, cum ar fi înregistrarea de date, primirea și acceptarea de oferte, administrarea contului, comunicările cu echipa de vânzări și echipa de suport, etc.

GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General privind Protecția Datelor) în vigoare în Uniunea Europeană din data de 25 mai 2018.

UE - Uniunea Europeană

CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări cu caracter general sau orice preocupări în legătură cu această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.

E-mail:hey@creditsky.com

Adresă de corespondență: România, București, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter