Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări: 27-10-2021

Introducere

 

Prezenta Nota de informare GDPR - Politica de Confidențialitate („Politica de Confidențialitate” sau „Politica”) explică modalitatea în care CREDIT SKY S.R.L. („CREDIT SKY”, „societatea” sau „noi”) colectează, stochează, prelucrează, dezvăluie și transferă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal atunci când utilizați Serviciile noastre. Politica noastră este întocmită în conformitate cu cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ( „GDPR”)  în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum si cu dispozitiile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului GDPR, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Vă rugăm să consultați secțiunea Contactați-ne pentru a obține datele noastre de contact în cazul în care aveți orice întrebări cu privire la modalitatea în care gestionăm datele cu caracter personal. 

Vă rugăm să consultați secțiunea Definiții și Abrevieri pentru orice clarificări privind termenii și abrevierile utilizate în prezentul document.

 

Este posibil ca această Politică de Confidențialitate să fie revizuită în mod periodic, fără transmiterea unei notificări în acest sens, în scopul de a reflecta modificările aduse Serviciilor noastre sau legilor aplicabile. Politica de Confidențialitate revizuită va produce efecte de la data efectivă a publicării acesteia. În cazul în care versiunea revizuită include o modificare semnificativă, utilizatorii vor fi notificați cu privire la respectiva modificare prin e-mail sau alte mijloace. În cazul în care veți continua să utilizați Serviciile noastre după publicarea modificărilor, se va considera că ați luat la cunoștință de modificările respective. Recomandarea noastră este să citiți prezenta Politica de Confidențialitate cât mai des posibil sau de fiecare dată când utilizați Serviciile noastre în scopul de a continua să ramâneți informați cu privire la practicile aplicate de societatea noastră în gestionarea datelor cu caracter personal și la opțiunile pe care le aveți la dispoziție.

 

Informații privind operatorul CREDIT SKY

 

Această Aplicație este o platformă de vânzare – cumpărare de facturi pentru persoane juridice de drept roman/international, daca va fi cazul. Societatea noastră acceptă datele de facturare ale societatii contractante precum și datele persoanei de contact ca si reprezentant legal/conventional al persoanei juridice contractante (exclusiv in aceasta calitate a dvs. de persoana de contact), ia decizii privind creditarea, și, dacă este cazul, lansează oferte de cumpărare. Această Aplicație este operată de CREDIT SKY SRL, o societate privata de drept roman avand sediul in Bucuresti, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3060/2018, CUI 38963865, fiind autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa desfasoare activitati de intermediere financiara.

 

Ce tip de Date cu Caracter Personal colectăm?

 

Societatea noastră colectează Date cu Caracter Personal cu privire la dumneavoastră  exclusiv in aceasta calitatea dvs. de persoana de contact, atunci când societatea pe care o reprezentati utilizeaza Serviciile noastre. Vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos Definiții și Abrevieri pentru a va informa cu privire la lista de Date cu Caracter Personal colectate de Aplicația noastră.  

            Date privind cererea dvs. înregistrare.  Atunci când completați o cerere în scopul de a primi oferte cu privire la oricare dintre produsele disponibile prin Aplicația noastră, societatea noastră va stoca datele pe care dvs. le înregistrați, relativ la societatea pe care o reprezentati, inclusiv Datele dumneavoastră cu Caracter Personal din contul dumneavoastră, astfel încât să vă puteți accesa, analiza, sterge și reînregistra datele, atunci când utilizați Serviciile noastre din nou. 

Societatea noastră va păstra datele dumneavoastră cu Caracter Personal din cererile înregistrate, din motive de securitate, în scopul de a permite societatii reprezentata de dvs. accesul la Serviciile pe care le oferim. Niciuna dintre Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu va fi stocată înainte să selectați opțiunea de înregistrare a cererii.  

            

Date privind utilizarea și navigatorul de internet. Atunci când accesați pagina aferentă Aplicației noastre, societatea noastră primește în mod automat date de la navigatorul de internet pe care îl utilizați, spre exemplu, adresa de internet a paginii prin intermediul căreia ați ajuns la pagina noastră, adresa de IP, sistemul de operare, tipul de navigator de internet, limba preferată, țara, etc., care pot varia pentru fiecare navigator de internet. Setările dumneavoastră vor fi salvate în navigatorul de internet pe care îl utilizați sub un cod de identificare (ID) anonim de vizitator, dar acesta nu va fi asociat cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

            

Date privind tranzacțiile și activitatea entitatii/persoanei juridice reprezentata de dumneavoastră. Atunci când utilizați Aplicația noastră, spre exemplu, vizitați anumite pagini, vă autentificați, accesați și acceptați anumite oferte, sau confirmați oferte de servicii sau orice altfel de servicii oferite de platformă in numele si pentru firma/persoana juridica reprezentata de dvs. , etc., este posibil să stocăm aceste date și alte date aferente (de ex., data și ora, durata, etc.) în scopul de a monitoriza Serviciile noastre, în vederea utilizării acestora de către firma sau persoana juridica reprezentata de dumneavoastră. Atunci când vă autentificați, datele dumneavoastră de autentificare  vor fi asociate cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

            

Alte informații. Colectăm și stocăm informații suplimentare primite de la dumneavoastră cu privire la dumneavoastră si la firma pe care o reprezentati, atunci când comunicați cu noi, când contactați echipa noastră de asistență clienți sau când răspundeți la diverse sondaje, inclusiv programe de tip „plugin” ale terților plasate pe pagina de internet (cum ar fi serviciul de chat). Atunci când vizitați Aplicația noastră și utilizați Serviciile noastre este posibil să stocăm anumite informații care nu au caracter personal, în depozite locale de date, fișiere de tip „cookie” sau alte tehnologii de urmărire (denumite în mod colectiv, fișierele de tip „cookie”) pe dispozitivul dumneavoastră în scopul de a vă recunoaște ca vizitator unic și de a vă oferi Servicii personalizate exclusiv pentru firma sau persoana juridica reprezentata de dumneavoastră (de ex. limba selectată, moneda țării, etc.) atunci când reveniți la Aplicația noastră.  În cazul în care vă înregistrați și vă autentificați în contul creat pentru persoana juridica pe care o reprezentati, aceste informații vor fi asociate cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

 

Cât timp păstrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Societatea noastră păstrează Datele dvs cu Caracter Personal într-un format identificabil din motive exclusiv de securitate pentru perioada minimă de timp necesară pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau de reglementare fiscala ale societății noastre, inclusiv pentru durata serviciilor prestate și, ulterior, pentru o perioadă de timp limitată (de ex., cel puțin 7 sau 10 ani) în scopul de a ne îndeplini obligațiile prevăzute de lege. Este posibil să păstram Date cu Caracter Personal pentru perioade de timp mai lungi decât cele prevăzute de lege, dacă acest lucru este în interesul legitim al societății și nu este interzis de lege.  

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, legile aplicabile, regulamentele EU si termenele de arhivare prevazute de legea arhivarii, ordinul ministrului de finante sau ANAF. 

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu Caracter Personal conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a oferi serviciile noastre societatii pe care o reprezentati, nu vom putea incheia contractele de factoring/creditare pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa aceste contracte.

 

 

Scopurile pentru care se prelucram datele cu caracter personal 

 

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru o varietate de scopuri, cum ar fi:

  • În scopul de a oferi Servicii pentru firma sau persoana juridica pe care o reprezentați, în vederea perfectării relației contractuale, cum ar fi (i) pentru a accepta datele dumneavoastră si datele societatii dvs. pe care o reprezentati, (ii) pentru a vă informa cu privire la: deciziile noastre legate de factoring si creditare pentru societatea pe care dvs. o reprezentati, la managementul riscurilor, la oferte și semnarea contractelor mentionate pentru firma sau persoana juridica pe care o reprezentati, (iii) pentru a vă autentifica si proteja accesul la contul dumneavoastră sau la informații pe care trebuie să le confirmați despre dvs. sau despre societatea pe care o reprezentati - conform art. 6 (1) lit. b din GDPR.
  • În scopul de a desfășura operațiunile noastre comerciale în vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime, cum ar fi monitorizarea, analizarea și îmbunătățirea Serviciilor, performanța și funcționalitatea Aplicației pe baza conduitei utilizatorilor și a pieţei, precum si in scop probator - conform art. 6 (1) lit.f din GDPR.   
  • În scopul de a asigura conformitatea cu legile și reglementările, în scopul de a ne îndeplini obligațiile legale care decurg din prestarea Serviciilor, cum ar fi: păstrarea unor evidențe cu privire la dispute ale clienților, raportari obligatorii catre BNR, monitorizarea activitatii persoanelor vizate pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finatarii terorismului, etc – conform art. 6 (1) lit c din GDPR.
  • In scopul incheierii tranzactiilor, in legatura cu perfectarea si executarea operatiunilor specifice obiectului nostru de activitate sau in legatura cu remediile juridice aplicabile acestor tranzactii.- conform art. 6 (1) lit. a din GDPR.– a se vedea Anexa GDPR acordul consimtamant.

 

Modalitatea în care dezvăluim Datele cu Caracter Personal

 

in funcție de activitatea la care ne raportăm dezvăluim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sau alte informații cu privire la dumneavoastră în scopul de a vă oferi Serviciile noastre:

            Furnizorilor de servicii cu care colaborăm. Vom dezvălui Datele cu Caracter Personal exclusiv terților furnizori de servicii care prestează servicii în numele societății noastre, cum ar fi institutii de credit, banci, furnizori de servicii de cercetare de piața, consultanți, furnizori de servicii IT sau marketing digital, societati de asigurari, arhiva electronica de garantii reale mobiliare s.a.. Spre exemplu, utilizăm furnizori terți de servicii de chat pentru serviciul de asistență clienți din Aplicația noastră care vor avea acces la anumite Date cu Caracter Personal (și anume, numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, mandatul de reprezentare) în scopul de a presta serviciul si a valida calitatea si capacitatea dvs. de reprezentat al societatii beneficiare a Serviciilor noastre.  

            Autoritățile cu atribuții de aplicare a legii sau alți reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, sau alți terți, în conformitate cu prevederile și reglementările legale sau ale instantelor de drept.  

            

Fișiere de tip „cookie” și alte tehnologii de urmărire

 

Vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie în scopul de vă informa cu privire la modalitatea în care utilizăm fișierele de tip cookie și de gestionare a acestora. 

 

Opțiuni privind confidențialitatea la dispoziția dumneavoastră

 

Cu privire la practicile și comunicările descrise în această Politică de Confidențialitate, aveți la dispoziție opțiuni. Este posibil ca multe dintre aceste opțiuni puse la dispoziția dumneavoastră să vă fie explicate la data la care vă înregistrați în cadrul Aplicației noastre și în scopul utilizării acesteia.  

            Opțiuni privind Datele cu Caracter Personal pe care le colectăm. Este necesar să comunicăm un număr minim de date partenerilor noștri, in general banci si institutii financiare, în scopul de a obține informații privind ofertele pe care le punem la dispoziția dumneavoastră pentru societatile pe care le reprezentati. În cazul în care alegeți să nu completați Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, nu vă vom putea oferi acest Serviciu, nu vom putea intreprinde demersurile solicitate de dvs. pentru firma sau persoana juridica reprezentata de dumneavoastră in vederea finalizarii tranzactiei, asadar nu se va putea concretiza niciun raport juridic.

            Opțiuni privind fișierele de tip cookie. Este posibil să aveți la dispoziție anumite opțiuni pentru gestionarea preferințelor privind fișierele de tip cookie. Spre exemplu, este posibil ca navigatorul dumneavoastră de internet sau dispozitivul dumneavoastră de internet să vă permită să ștergeți, dezactivați sau blocați anumite fișiere de tip cookie și alte tehnologii de urmărire. Puteți afla mai multe informații în această privință, consultând Politica noastră privind Cookie valabilă sau informațiile disponibile pe pagina de internet AboutCookies.org. Veți avea posibilitatea de a opta pentru activarea acestor opțiuni, dar este posibil ca acest lucru să vă împiedice să utilizați multe dintre caracteristicile și funcțiile  principale disponibile în cadrul Aplicației noastre.

            Opțiuni privind contul dumneavoastră. În cazul în care aveți cont în cadrul Aplicației, veți putea, în general, să revizuiți și să editați Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, autentificându-vă și actualizând informațiile în mod direct sau contactându-ne, in masura in care sinteti reprezentatul societatii dvs. in relatia cu CREDIT SKY.

            Opțiuni privind comunicările legate de Servicii. Vă vom transmite anumite comunicări obligatorii sau necesar a fi transmise către Clientii utilizatori cu privire la Serviciile noastre, în conformitate cu condițiile de furnizare a Serviciilor, notificări care conțin informații importante cu privire la Servicii precum și alte comunicări pe care ni le solicitați dumneavoastră pentru si in numele societatii pe care o reprezentati. Nu veți avea posibilitatea să vă dezabonați de la primirea acestor comunicări; în orice caz, veți avea posibilitatea de a ajusta mijloacele și formatul în care veți primi aceste notificări.

 

Drepturile dumneavoastră

 

Sub rezerva limitărilor prevăzute de legile privind protecția datelor din SEE, beneficiați de anumite drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. 

În special, beneficiați de:

a) Dreptul de a fi informat.

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societatii  o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţiile prevazute de legislatia aplicabila. 

In temeiul obligației de a prelucra date cu caracter personal în mod echitabil și transparent, societate  este obligata să furnizeze persoanelor vizate informații suplimentare: perioada de stocare/criteriile folosite pentru a determina perioada de stocare a datelor, existența drepturilor persoanei vizate  în ceea ce privește datele cu caracter personal care o privesc, inclusiv dreptul de a depune plângere, posibilitatea de a-și retrage consimțământul, existența unei obligații legale sau baze contractuale când prelucrarea se întemeiază pe acestea, existența unui proces decizional automat, când există un asemenea proces.

b) Dreptul la rectificare. 

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. 

c) Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societatii   ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, in cazul în care se aplică unul dintre motivele prev de legislatie.

Societate  are obligația de a șterge datele acesteia fără întârzieri nejustificate în cazurile în care persoana vizata își retrage consimțământul și nu mai există alt temei legitim de prelucrare, când datele nu mai sunt necesare, când au fost prelucrate ilegal și în orice alte situații prevăzute de lege. 

d)         Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societatii   restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din cazurile prev de lege. 

Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării.  

Societate  comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

e)         Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat Societatii , într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

f)          Dreptul la opoziţie

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, din motive legate de situaţia particulară în care se află.

Se poate excepta dreptul la opozitie in cazul in care Societate   demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor lor care au drept scop marketingul direct realizat societate , inclusiv creării de profiluri. 

g)         Dreptul de a nu fi suspus unei decizii automate individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 

h) dreptul de a va adresa justitiei si a formula o plângere 

In cazul in care doriti sau va considerati indreptatit sa va exercitati oricare dintre drepturile prevazute mai sus, va rugam sa adresati CREDIT SKY o cerere scrisa, datata si semnata, care va fi transmisa la adresa sediului social sau pe mail  vezi sectiunea „Contactați-ne”.

Puteți contacta si Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteți scrie la:

Nume:  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

 

În cazul în care aveți un cont în cadrul Aplicației, veți putea revizui și edita Datele dumneavoastră cu Caracter Personal autentificând-vă și actualizând informațiile în mod direct.

 

Protecția Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal

 

Societatea noastră a implementat măsuri tehnice, fizice și administrative de securitate în scopul de a asigura un nivel rezonabil de protecție pentru Datele dumneavoastră cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării greșite, accesului neautorizat, dezvăluirii și modificării. Măsurile de securitate includ protecții de tip „firewall”, criptare parole și controale de autorizare a accesului la informații.  

Utilizatorii noștri vor fi responsabili pentru asigurarea și menținerea confidențialității parolelor acestora și a datelor de creare a contului.   

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale copiilor

 

Aplicația și Serviciile noastre nu se adresează minorilor. Societatea noastră nu colectează, cu bună știință, informații, inclusiv Date cu Caracter Personal, de la copii sau alte persoane care, conform prevederilor legale, sunt sub interdicția de a utiliza Serviciile noastre. În cazul în care suntem informați în mod efectiv că am colectat Date cu Caracter Personal de la copii minori, aceste date vor fi șterse imediat, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a păstra aceste date. Vă rugăm să ne contactați la adresa de email indicată în secțiunea “Contactați-ne” în cazul în care considerați că am colectat din greșeală sau în mod neintenționat informații provenite de la copii minori.

 

Linkuri către alte pagini de internet

 

Pagina noastră de internet poate conține linkuri către alte pagini de internet administrate de alte societăți. Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică exclusiv Aplicației noastre, și din acest motiv vă recomandăm să consultați declarațiile de confidențialitate afișate de alte pagini de internet pe care le vizitați. Societatea noastră nu își asumă responsabilitatea directa, indirecta sau pe cale de consecinta pentru politicile și practicile de confidențialitate ale altor pagini de internet chiar dacă ați accesat aceste pagini utilizând linkuri disponibile pe pagina noastră de internet.

 

Transferul datelor dumneavoastră în afara teritoriului  Uniunii Europene

 

În cadrul serviciilor care vă sunt oferite prin intermediul acestei pagini de internet, este posibil ca informațiile pe care ni le comunicați, inclusiv date despre firma sau persoana juridica reprezentata de dumneavoastră, să fie transferate către țări din interiorul și din afara UE. Spre exemplu, acest lucru se poate întâmpla în cazul în care oricare dintre serverele noastre va fi localizat, în anumite situații, în țări din afara teritoriului UE sau unul dintre furnizorii noștri de servicii este localizat într-o țară din afara teritoriului UE. Este posibil ca în aceste țări să nu se aplice legi privind protecția datelor similare cu cele din SEE; în orice caz, vom lua măsuri în scopul de a ne asigura că politicile de confidențialitate ale furnizorilor noștri de servicii sunt în conformitate cu prevederile GDPR. CREDIT SKY va efectua transferurile de date în conformitate cu cerințele prevăzute de GDPR și cu cele impuse de legislația ulterioară cu privire la acestea, dacă este cazul, în scopul de a asigura nivelul necesar de securitate și de confidențialitate în ceea ce privește protecția datelor în contextul transferului. În scopul de a obține o listă exhaustivă a tuturor țărilor în care sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru informații suplimentare privind garanțiile aferente transferurilor, vă rugăm să ne contactați la adresa de email indicată în secțiunea „Contactați-ne.”

 

Definiții și abrevieri

 

Date cu Caracter Personal - înseamnă orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), cum ar fi, dar fără a se limita la: prenumele, numele, datele actului de identitate/pasaport, adresa de email, adresa de corespondenta, numărul de telefon, semnătura și adresa înregistrate în Aplicația noastră, adresa de IP calculator, intrebarile de securitate utilizate pentru a va inregistra si accesa contul in Aplicatie, istoricul solicitarilor si tranzactiilor din contul dvs., vocea si dupa caz imaginea în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice sau audio/video (inițiate de dvs. sau de CREDIT SKY atunci cand se intra in contact cu un operator de-al nostru), semnatura olografa sau electronica aplicata pe documentatia de factoring si pe orice alte inscrisuri necesare procedurii de factoring, calitatea si puterile de reprezentare detinute in cadrul personelor juridice pe care le reprezentati. In completarea celor enumerate aici, date cu caracter personal inseamna si toate datele precizate la sectiunea de mai sus Ce tip de Date cu Caracter Personal colectăm?.

 

Aplicația – pagina de internet https://creditsky.com/ro și subdomeniile, aplicațiile mobile ale acesteia sau programele de tip “plugin” care poartă marca „CREDIT SKY” care apar pe pagini de internet terțe.

Servicii – toate serviciile și funcționalitățile Aplicației, cum ar fi înregistrarea de date, primirea și acceptarea de oferte, administrarea contului, comunicările cu echipa de vânzări și echipa de suport, etc.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General privind Protecția Datelor) în vigoare în Uniunea Europeană din data de 25 mai 2018.

UEE – Uniunea Europeana.  

 

Contactați-ne

 

În cazul în care aveți întrebări cu caracter general sau orice preocupări în legătură cu această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați.

 

E-mail: hey@creditsky.com

Nr. de telefon de contact: +40374491604

Adresă de corespondență: România, Bucuresti, sector 2, str. J.L. Calderon nr. 70, parter